هفت سنگ

اینجا خونه ی منه ، به خونه کوچیک من خوش اومدید .

این ملت خواب، این ملت بنگی و افیونی و خواباین ملت خواب، این ملت بنگی و افیونی و خواب


علی حاتمی برگذشتگان ما خرده می‌گیرد که چرا به جای مبارزه، عقب نشستند و اسیر افیون شدند

تاریخ ارسال: 1391/07/18 ساعت 20:56 | نویسنده: شبیــــ ـ ـ ـناز | چاپ مطلب