هفت سنگ

اینجا خونه ی منه ، به خونه کوچیک من خوش اومدید .

تنها بودن یا نبودن ...


یه موقع ها که فکر میکنم ( فقط یه موقع هایی فکر میکنم ) به این نتیجه میرسم که تنهایی خیلی بهتر از با کسی بودنه . حالا اون شخص هرکسی میتونه باشه . کلا تنهایی بهتره . وقتی تنها باشی دیگه غم یکی دیگه رو نمیبینی . دیگه نگران کسی نمیشی . دیگه انتظار برات معنایی نداره . دیگه چشمت به گوشیت خشک نمیشه تا ازش خبری برسه . دیگه بحثی نیست . حسادتی نیست . دیگه از کسی انتظاری نیست . انتظار توجه ، انتظار محبت ، انتظار یه حرف قشنگ ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کاوه نوشت :


آدم هـا می آینـد
زنـدگی می کننـد
می میـرنـد و می رونـد ...
امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو
آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه
آدمی می رود امــا نـمی میـرد!
مـی مـــانــد
و نبـودنـش در بـودن ِ تـو
چنـان تـه نـشیـن می شـود
کـه تـــو می میـری
در حالـی کـه زنــده ای ...

تاریخ ارسال: 1391/07/30 ساعت 00:04 | نویسنده: شبیــــ ـ ـ ـناز | چاپ مطلب 7 نظر