هفت سنگ

اینجا خونه ی منه ، به خونه کوچیک من خوش اومدید .

شغلتون رو از ماه تولدتون بپرسین

برج ثور (اردیبهشت)
متولدین این ماه دریای صبر و بردباری هستند. فقط کافی است منابع و فرجه کاری را به آنها بدهید تا سر موقع کار را به خوبی برایتان انجام دهند، و اصلاً هم برایشان مهم نیست که آن کار چقدر خسته کننده ملالت آور بوده. این افراد بانکدارها، دانشمندها، حسابدارها و معلم های خوبی خواهند شد، چون اینکارها نیازمند صبر و استقامت است.

تاریخ ارسال: 1391/08/29 ساعت 11:51 | نویسنده: شبیــــ ـ ـ ـناز | چاپ مطلب