هفت سنگ

اینجا خونه ی منه ، به خونه کوچیک من خوش اومدید .

کریسمسفــــرا رســــیدن کــــریســــمس و آغــــاز ســــال نــــو میــــلادی ، بــــه شــــما شیعــــیان هیچ ربــــطی ندارد !!! شــــما به فــــکر ادامه عــــزاداری خــــود در محــــرم و صفــــر باشید !تاریخ ارسال: 1391/10/12 ساعت 15:49 | نویسنده: شبیــــ ـ ـ ـناز | چاپ مطلب 15 نظر